Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ROLNICTWO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ROLNICTWO

Wydział: 
Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie

Czas trwania: 3 semestry (1,5 roku)

 

 

 

Opis kierunku

Studenci kontynuujący lub podejmujący naukę na drugim stopniu kierunku Rolnictwo poszerzają swoją wiedzę z zakresu produkcji rolnej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, strategii związanych z rozwiązywaniem problemów oraz stosowania nauk  biologicznych niezbędnych w rolnictwie. Wybrane przedmioty realizowane są w języku angielskim.

Zajęcia na kierunku prowadzą wybitni specjaliści, dlatego Rolnictwo na naszym Uniwersytecie należy do wiodących w kraju. Absolwent jest dobrze przygotowany do sprawnego poruszania się na ryku pracy związanego z branżą rolniczą oraz kontynuowania i poszerzania swojej wiedzy na kolejnych etapach studiów. Zajęcia dydaktyczne i praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych laboratoriach oraz na polach Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu. Ponadto do udziału w wykładach i seminariach zapraszani są eksperci z firm  związanych z rolnictwem. Szeroki profil kształcenia  wzbogacany jest  zajęciami terenowymi, praktyką zawodową oraz programem ERASMUS.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

Zasady przyjmowania kandydatów na studia drugiego stopnia:

 • 90% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy, weryfikujących efekty uczenia się określone dla danego kierunku studiów I stopnia,
 • kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy ma również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 • dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów uczenia się, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów uczenia się dla danego kierunku studiów I stopnia.

 

 

Zagadnienia na egzamin wstępny

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków niepokrewnych – dla każdego kierunku określone są zagadnienia dostępne na stronie Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii www.up.poznan.pl/wr

 

Limit przyjęć na studia stacjonarne: 60 osób

 

Początek zajęć: semestr letni (studia stacjonarne), semestr zimowy (studia niestacjonarne)

 

Odpłatność za studia niestacjonarne: 1 800 zł/semestr

Perspektywy po studiach

 • Gospodarstwa rolne
 • Koncerny fitofarmaceutyczne
 • Koncerny nawozowe
 • Firmy z branży produkcji materiału siewnego i hodowli roślin
 • Dystrybutorzy środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego
 • Doradztwo rolnicze
 • Prowadzenie działalności gospodarczej związanej  z usługami, handlem i produkcją rolną
 • Administracja państwowa i samorządowa (rolnictwo)

 

WYDZIAŁY