TECHNOLOGIA DREWNA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Leśny i Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Od trzeciego roku do wyboru moduły zajęć z zakresu mechanicznej lub chemicznej technologii drewna (*stacjonarne i niestacjonarne)

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku) – stacjonarne, 8 semestrów (4 lata) – niestacjonarne

Opis kierunku

Studenci podejmujący studia na tym kierunku, po czterech semestrach (pierwszy stopień) mogą wybrać moduły zajęć związane z mechaniczną (w tym z meblarstwem) lub chemiczną technologią drewna. Obok szeregu przedmiotów wykształcenia ogólnego i kierunkowego, realizują także projekty, które prezentują podczas międzynarodowych spotkań na uczelniach zagranicznych oraz na wystawach i pokazach krajowych.

Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

To studia unikatowe, ponieważ kształcenie na tym kierunku prowadzone jest tylko na dwóch wydziałach w Polsce.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA  Z ASTRONOMIĄ, INFORMATYKA, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy na studiach stacjonarnych  - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Informatycznej, Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Matematycznej, Wiedzy Technicznej, laureaci konkursów: Sprawny w zawodzie - Stolarz i Technik Technologii Drewna, Turniej Młodych Mistrzów Techniki.
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne (kierunek) – 110 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych – soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1750 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: nauki o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi, urządzeń transportowych; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej oraz systemów projektowych obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych. Absolwent jest przygotowany do: udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; nadzoru eksploatacji maszyn; doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych;

Perspektywy po studiach

 • Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
 • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
 • Jednostki badawcze i konsultingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw;
 • drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna
 • Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy
 • Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami drzewnymi