TECHNOLOGIA DREWNA (studia dualne)

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Technologii Drewna
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

Opis kierunku

Studia dualne to systematyczne łączenie wiedzy/teorii na uczelni z umiejętnościami/praktyką u partnera przemysłowego. To szansa na zdobycie dużego doświadczenia praktycznego już podczas studiów. Absolwent studiów dualnych to bardziej praktyk, niż teoretyk.

Studia dualne na kierunku Technologia drewna są unikatowe w skali kraju. Są to studia prestiżowe, na absolwentów których czeka już branża drzewna. Dzięki pozyskanym środkom z funduszy strukturalnych UE w planie studiów uwzględniono już od pierwszego roku płatne dla studentów staże u partnerów przemysłowych, a także liczne wizyty studyjne w zakładach przemysłu drzewnego w całym kraju.

Dwie specjalności do wyboru: mechaniczna technologia drewna, chemiczna technologia drewna.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera technologii drewna. W semestrach 1, 3 i 5 zajęcia odbywają się głównie na uczelni, a w semestrach 2, 4, 6 i 7 częściowo na uczelni, a w przeważającej mierze w zakładach pracy, w postaci trzymiesięcznych płatnych staży i praktyk.

Rekrutacja na studia dualne rozpocznie się w czerwcu 2019 roku.

Absolwent inżynierskich studiów dualnych może podjąć studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na naszym Wydziale w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia te trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera technologii drewna.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu: nauki o drewnie; mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych; konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; użytkowania maszyn i narzędzi, urządzeń transportowych; obsługi aparatury diagnostycznej i pomiarowej oraz systemów projektowych obróbki i przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych. Absolwent jest przygotowany do: udziału w projektowaniu i realizacji procesów technologicznych mechanicznej obróbki drewna i tworzyw drzewnych; chemicznego przetwórstwa surowców drzewnych oraz konstrukcji i technologii mebli i wyrobów z drewna; wykonywania prac wspomagających projektowanie maszyn do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; nadzoru eksploatacji maszyn; doboru materiałów inżynierskich stosowanych na narzędzia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego oraz w innych wykorzystujących drewno i wyroby jego przetwórstwa, a także zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych;

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego, meblarskiego i papierniczego
  • Przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i narzędzi do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
  • Jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne
  • Jednostki akredytacyjne i atestacyjne
  • Jednostki badawcze i konsultingowe związane z obróbką i przetwórstwem drewna i tworzyw;
  • drzewnych oraz technologią mebli i wyrobów z drewna
  • Jednostki zajmujące się ekonomiką drzewnictwa, logistyką i organizacją procesów produkcyjnych i procesów pracy
  • Jednostki handlowe zajmujące się obrotem tworzywami drzewnymi
ZałącznikRozmiar
PDF icon STUDIA DUALNE.pdf1.37 MB
PDF icon TD inż dualne PLAN nowy.pdf300.97 KB