Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

Wydział: 
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Niestacjonarne
Typ studiów: 
inżynierskie

Czas trwania: 7 semestrów (3,5 roku)

 

Opis kierunku

Branżę żywieniową czeka prawdziwa rewolucja. Dieta ludzi staje się bardziej roślinna. Społeczeństwa, chcąc chronić środowisko, będą sięgać po produkty, których wytworzenie jest bardziej ekologiczne niż innych. Konsumenci też coraz baczniej analizują skład produktów i doceniają te lokalne, produkowane w sposób zrównoważony. Ponadto do 2050 roku co trzeci Europejczyk będzie miał ponad 60 lat, a dodatkowo na świecie będzie żyło aż 9,7 miliarda ludzi, dlatego ważnym jest aby żywność była zbilansowana i dostarczała niezbędnych składników odżywczych, a także by pokrywała zapotrzebowanie żywieniowe rosnących społeczeństw.

Projektuj innowacyjne i pełnowartościowe produkty żywnościowe i żywność funkcjonalną. Zarządzaj procesami pozwalającymi zdrowo i bezpiecznie żywić społeczeństwa.

 

 

Młodzież podejmująca naukę na tym kierunku zdobywa wykształcenie w zakresie przetwarzania i przechowywania surowców i produktów spożywczych oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Studenci mają do wyboru dwa moduły: technologiczny i żywieniowy.

Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy specjalistycznej, przydatnej w zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Podjęcie studiów na tym kierunku będzie trafnym wyborem dla tych, którzy mają zainteresowania związane z szeroko rozumianą gospodarką żywnościową oraz żywieniem człowieka. Rzetelna wiedza i umiejętności absolwentów tego kierunku pozwalają sprostać konkurencji na rynku pracy.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA, CHEMIA, FIZYKA Z ASTRONOMIĄ, MATEMATYKA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy dla studiów stacjonarnych - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Matematycznej, Wiedzy o Żywieniu i Żywności
  • laureaci olimpiad : Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie „żywienie człowieka i gospodarstwo domowe”, Wiedzy o Żywności, Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie
 • Limit przyjęć  na studia stacjonarne – 150 osób
 • Początek zajęć – semestr zimowy
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych  - piątki, soboty i niedziele
 • Odpłatność za studia niestacjonarne – 1800 zł/semestr

Sylwetka absolwenta

Efekty kształcenia odnoszą się do obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wysoko kwalifikowane kadry w całej gospodarce żywnościowej. Efekty kształcenia zapisane dla kierunku spełniają efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich. Absolwent posiada wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych. Jest specjalistą w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Umie organizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Zna zasady funkcjonowania rynku i rozumie zasady marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Potrafi posługiwać się techniką komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Perspektywy po studiach

 • Zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności
 • Jednostki zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu
 • Laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych
 • Zakłady żywienia zbiorowego
 • Ośrodki badawczo-rozwojowe
 • Instytucje naukowo-badawcze

 

WYDZIAŁY