WETERYNARIA (studia jednolite magisterskie) - profil praktyczny

Wersja do wydrukuWersja do wydruku
Wydział: 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Rodzaj studiów: 
Stacjonarne
Typ studiów: 
magisterskie jednolite

Czas trwania: 11 semestrów (5,5 roku)

Opis kierunku

Kierunek obejmuje interesująca ofertę studiów dla osób, które zainteresowane są leczeniem zwierząt, profilaktyką weterynaryjną oraz ochroną zdrowia publicznego. Umożliwia zdobycie wiedzy z dziedziny nauk pod-stawowych na temat funkcjonowania organizmów zwierzęcych, a także szerokiego zasobu wiedzy i umiejętności z zakresu nauk weterynaryjnych. Program kierunku obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych z zakresu m.in. produkcji zwierzęcej, nauk klinicznych czy higieny żywności.

Program studiów

Informacje rekrutacyjne

 • Przedmioty kierunkowe: BIOLOGIA I CHEMIA
 • Skala punktowa - 0-100 punktów
 • Minimalny próg punktowy - 30 punktów
 • Maksymalna liczba punktów:
  • laureaci i finaliści olimpiad: Biologicznej, Chemicznej lub Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w zakresie "weterynarii"
 • Limit przyjęć  – 60 osób
 • Studia stacjonarne
 • Początek zajęć – semestr zimowy

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada szeroką wiedzę z zakresu nauk weterynaryjnych umożliwiającą wykonywanie zawodu lekarza weterynarii. Może on między innymi dokonywać oceny stanu zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, wydawać opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne, a także prowadzić szereg czynności z zakresu nadzoru weterynaryjnego. Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, a także do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych. Studia kończą się uzyskaniem dyplomu lekarza weterynarii.

Perspektywy po studiach

 • Przychodnie weterynaryjne
 • Inspekcja weterynaryjna
 • Własna działalność weterynaryjna
 • Laboratoria diagnostyczne
 • Produkcja i dystrybucja weterynaryjnych produktów leczniczych