Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O nas ... | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O nas ...

Koło Seniora przy Akademii Rolniczej w Poznaniu powstało z inicjatywy ówczesnego Rektora prof. dr hab. Jerzego Pudełko. Zwrócił się On z tym pomysłem do pp. dr Marii Ciemniewskiej i Teresy Senkus, które w krótkim czasie zorganizowały grupę inicjatywna liczącą początkowo 22 osoby. Duże zainteresowanie byłych pracowników - emerytów sprawiło, że już na początku 1997 zorganizowano pierwsze spotkanie organizacyjne, na którym wyłoniono prezesa prof. dr hab. Antoniego Kaczmarka i zarząd Koła. Po 3 latach z powodu poważnej choroby prof. Kaczmarka przekazał On przewodnictwo Koła prof. dr hab. Mieczysławowi Ratajszczakowi, który pełnił tę funkcję do końca roku 2017. Obecnym Prezesem Koła jest prof. Tomasz Maciejewski. W Kole Seniora działa 6 sekcji: brydżowa, gimnastyczna, turystyki pieszej, turystyki krajoznawczej (wycieczki autokarowe) i śpiewania. Każdy może więc znaleźć dla siebie coś ciekawego. Dzięki uprzejmości Rektora, warunki socjalne uległy znacznej poprawie. Koło Seniora funkcjonuje w nowych pomieszczeniach znajdujących się na ul. Dożynkowej 9G. Spotkania członków odbywają się jeden raz w miesiącu.

 

Koło Seniorów jest organizatorem licznych wycieczek autokarowych, zarówno turystyczno - krajoznawczych, jak i tematycznych wyjazdów specjalistycznych. Pan prof. Mieczysław Ratajszczak zorganizował ich ponad 80. Corocznie organizowanych jest 4-5 tego rodzaju wyjazdów. Poza tym organizowane są wykłady o tematyce interesującej nie tylko seniorów, ale również inne osoby zainteresowane poruszaną problematyką. Organizujemy również piesze wycieczki po Poznaniu i poznajemy miejsca, które są mało znane, a mają ciekawą historię.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszego Koła. Program pracy znajduje się na stronie internetowej w zakładce Koło Seniora oraz na tablicy ogłoszeń w niskiej części Collegium Maximum. O organizowanych wycieczkach, dostępna jest również informacja w zakładce „AKTUALNOŚCI”.

 

Zapraszamy osoby zainteresowane i czekamy na Was.

 

WYDZIAŁY