Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat Przewodniczącego Rektorskiej Grupy ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat Przewodniczącego Rektorskiej Grupy ds. przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi priorytetem podejmowanych działań w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju, regionie oraz miejscu pracy jest ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwo pracy i nauki całej społeczności.

 

Podstawowa zasada ograniczająca możliwość zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2:

  1. Do pracy i na zajęcia może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Na terenie UPP nie mogą przebywać osoby świadczące pracę, studenci, doktoranci, którzy są chorzy, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
  2. Nie mogą przychodzić na zajęcia lub do pracy osoby, które miały możliwy kontakt, na podstawie posiadanej wiedzy z osobą, u której stwierdzono niedawno zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub inną infekcją chorobową  i istnieje prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania choroby zakaźnej wśród społeczności uczelni. Osoba z widocznymi objawami chorobowymi może być poproszona o opuszczenie budynku UPP.

 

Organizacja pracy:

Zgodnie z Komunikatem nr 16 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 października 2020 roku należy organizować pracę zapewniając przede wszystkim rotacyjny tryb obecności podległych pracowników.

Zaleca się ograniczyć kontakty bezpośrednie do minimum, natomiast wykorzystywać środki komunikacji na odległość. Właściwym rozwiązaniem w obecnej sytuacji jest korzystanie z dostępnych narzędzi Microsoft Office 365 takich jak Teams, Skype.

 

Zasady pracy w trybie zdalnym:

  1. Pracownik realizujący obowiązki w trybie pracy zdalnej dokonuje przekierowania numeru służbowego telefonu na numer telefonu komórkowego. Powinien posiadać dostęp do komputera i sieci Internet, posiadać konto w usłudze VPN i/lub Microsoft Office 365 (np. aplikacja MS Teams).
  2. W trybie pracy zdalnej pracownik jest zobowiązany do regularnego sprawdzania/odbierania poczty elektronicznej w godzinach pracy i realizacji zadań powierzanych mu tą drogą lub wynikających z zakresu obowiązków.
  3. Spełniając powyższe warunki uznaje się, że pracownik jest w dyspozycji pracodawcy i może świadczyć pracę w formie zdalnej w godzinach świadczenia pracy.

 

Spotkania, zebrania służbowe:

Zaleca się organizowanie spotkań służbowych na platformie MS Teams. W przypadku niemożliwości takiej organizacji spotkania należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego:

  1. Zawsze poprawnie założona maseczka zakrywająca nos i usta najlepiej klasy PP2, ograniczenie czasu spotkania, minimalny dystans społeczny -  minimum to 1,5-2 m.
  2. Konieczne jest częste mycie i odkażanie rąk po spotkaniu lub przekazywaniu, odbiorze dokumentów papierowych, używanie rękawiczek jednorazowych.

 

Przydatne linki:

Aktualne zasady i ograniczenia - Koronawirus: informacje i zalecenia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 

Komunikat nr 16 Rektora UPP.pdf (puls.edu.pl)
 

Załącznik do zarządzenia nr 231-2020 - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 w UPP.pdf (puls.edu.pl)

 

 

mgr inż. Robert Fabiański
Przewodniczący Grupy ds. Przeciwdziałania Covid-19

 

 

WYDZIAŁY