Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kursy przygotowawcze z chemii i matematyki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kursy przygotowawcze z chemii i matematyki

 

 

 

Kursy przygotowawcze organizowane są przez pracowników Katedry Chemii oraz Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prowadzący doskonale znają treści nauczania niezbędne w realizacji tych przedmiotów w trakcie roku akademickiego. Treści programowe kursu są więc odpowiednio dobrane, tak aby umożliwić uczestnikom utrwalenie najważniejszych zagadnień.

 

Udział w kursie to również okazja do zapoznania się z systemem nauczania na studiach, środowiskiem akademickim oraz skorzystania z zaplecza dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Dla uczestników kursu istnieje możliwość zakwaterowania w domach studenckich UPP, w miarę posiadanych miejsc.

Kontakt: https://akademiki.up.poznan.pl/?q=pl
 

Uczestnicy kursu, którzy planują zamieszkanie podczas studiów w akademiku, będą mogli wcześniej się w nim zakwaterować.

 

 

Informacje szczegółówe wraz z harmonogramem    

WYDZIAŁY