Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Badacze UPP z grantami NCN Opus i Preludium | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Badacze UPP z grantami NCN Opus i Preludium

Opublikowano listy rankingowe projektów wyłonionych w konkursach OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2. Trzy projekty naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymają wsparcie finansowe na realizację badań.

 

 

W rozstrzygniętych konkursach do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 4299 wniosków o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Po dokonaniu przez ekspertów dwuetapowej oceny, do finansowania zakwalifikowano ostatecznie 576 wniosków o wartości niemal 491 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 13,4%.

 

Konkurs OPUS

Laureatami konkursu OPUS 23 zostało 266 badaczek i badaczy: najwięcej projektów zrealizują przedstawiciele nauk ścisłych i technicznych – 103, finansowanie otrzymało  także 89 projektów z obszaru nauk o życiu oraz 74 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Budżet przyznany na ich realizację to ponad 401,5 mln zł.

 

Z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dofinansowanie otrzymał projekt „Wpływ feniksyny na białe i brunatne adipocyty oraz metabolizm i tkankę tłuszczową w otyłości” realizowany przez prof. UPP dr. hab. Marka Skrzypskiego z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

Listy rankingowe OPUS (pdf)

 

Konkurs PRELUDIUM

W konkursie PRELUDIUM 23 do NCN wpłynęły 2163 wnioski. Do finansowania zakwalifikowano 258 z nich: 73 w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 88 w  grupie  nauk o życiu oraz 97 w grupie nauk ścisłych i technicznych. Laureaci tej edycji otrzymają na realizację swoich projektów  ponad 41,2 mln zł. Wśród nagrodzonych jest dwoje laureatów z Unwiersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

 

  • mgr inż. Paulina  Korpys-Woźniak „Inżynieria szlaku sekrecyjnego u Yarrowia lipolytica projektowana na podstawie wyników badań omicznych dla usprawnienia produkcji białek sekrecyjnych - charaterystyka funkcjonalna nowych genów ,  opiekun: prof. UPP dr hab. Ewelina Celińska, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu,
  • inż. Michał Antala, „Teledetekcyjna ocena monokultur roślin torfowiskowych oraz ich fenotypu celem oceny udziału poszczególnych gatunków roślin w wartościach mierzonych sygnałów na powierzchniach wielogatunkowych”, opiekun prof. UPP dr hab. Anshu Rastogi, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej.

 

Listy rankingowe PRELUDIUM 21 (pdf)

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY