Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cztery stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Cztery stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Trzech studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz studentka Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP zostali laureatami stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.

 

 

Rektorzy przedstawili ministrowi w sumie 890 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. Z Uniwersytetu Przyrodniczego w  Poznaniu złożonych zostało siedem wniosków. Były one oceniane przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców.

 

Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów.  Wśród laureatów stypendium znalazło się czterech studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • Martyna Frątczak - kierunek weterynaria
  • Maria Gorczyca - kierunek biotechnologia
  • Mateusz Hetman - kierunek weterynaria
  • Tomasz Uzar - kierunek weterynaria.

 

W sumie przyznanych zostało 362 stypendiów, z tego:

•    285 stypendiów za osiągnięcia naukowe;
•    42 stypendia za osiągnięcia sportowe;
•    35 stypendiów za osiągniecia artystyczne.

 

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 na stypendia Minister przeznaczy ponad 6 mln zł.  

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 202/2021

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY