Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Grant dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Programie HORYZONT EUROPA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Grant dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Programie HORYZONT EUROPA

Komisja Europejska udostępniła wyniki z pierwszych 23 konkursów Programu Ramowego Horyzont Europa. Beneficjentem programu jest Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

 

Głównym celem finansowanego projektu Re-Livestock jest opracowanie narzędzi pozwalających na redukcje emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez zwierzęta  hodowlane oraz poprawę odporności zwierząt na efekty zmian klimatycznych (np. stresu cieplnego). Projekt będzie realizowany jako partnerstwo 25 jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw z sektora produkcji zwierzęcej zlokalizowanych w 11 krajach. Budżet pięcioletniego projektu to 9,5 mln EUR, z czego prawie 0,5 mln EUR (dokładnie 447,600) przypadło w udziale UPP.

 

„Grant jest owocem wieloletniej współpracy pomiędzy Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Wageningen University w Holandii, w ramach której poszukujemy łączących nas tematów badawczych pod kątem aplikowania o środki na badania” – mówi dr hab. Marcin Pszczoła, który odpowiedzialny jest za reprezentowanie UPP w konsorcjum projektu. „Projekt w ostatecznej ocenie uzyskał 14 punktów na 15 możliwych, w tym za: 5/5pkt za kryterium „Excellence”, 5/5pkt w kryterium „Impact” oraz : 4/5pkt w kryterium „Quality and efficiency of the implementation” – tłumaczy koordynator projektu.

 

W procesie powstawania grantu zaangażowane były: prof. UPP dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka i dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska z Katedry Żywienia Zwierząt oraz dr inż. Ewa Sell-Kubiak i dr hab. Marcin Pszczoła z Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt. Od strony administracyjnej wsparciem były mgr Joanna Jankowska oraz mgr inż. Aneta Dach z Działu Projektów.

 

Horyzont Europa (2021-2027) to ambitny program w zakresie badań naukowych i innowacji, który zastąpił program Horyzont 2020. Jego budżet wynosi ok. 95,5 mld euro. Program Horyzont Europa promuje doskonałość i ma zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. W pierwszych 23 konkursach: 2958 podmiotów z 88 państw złożyło 951 wniosków projektowych, z których 86 – na łączną kwotę 575,12 mln euro, zostało zakwalifikowanych do dofinansowania.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY