Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility I Forum Innowacyjnych Hodowców w ramach projektu Re-Livestock | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

I Forum Innowacyjnych Hodowców w ramach projektu Re-Livestock

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu od 2022 roku realizowany jest projekt HORYZONT EUROPA Re-Livestock (Facilitating Innovations for Resilient Livestock Farming Systems / Wprowadzanie innowacji w celu poprawy zrównoważenia systemu produkcji zwierzęcej).  Ogólnym celem projektu jest zrozumienie i zmobilizowanie hodowców do przyjęcia innowacyjnych praktyk w celu: ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt gospodarskich, zwiększenia zdolności radzenia sobie ze skutkami zmiany klimatu, i w ten sposób zwiększenia ogólnej odporności sektora hodowlanego. 

 

 

 

Projekt finansowany jest przez UE w ramach programu ramowego „Horizon-CL6-2021-Climate-01-06” z budżetem 13,5 mln. euro. W projekcie uczestniczy 37 jednostek z 14  krajów. Koordynatorem projektu z ramienia UPP jest dr hab. Marcin Pszczoła.  

 

W ramach realizacji założeń projektu 5 grudnia 2023r. odbędzie się I Forum Innowacyjnych Hodowców, które dedykowane jest hodowcom trzody chlewnej, wprowadzających w swoich gospodarstwach innowacje wpisujące się w strategie europejskie. Koordynatorem spotkania jest prof. UPP dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka z Katedry Żywienia Zwierząt. Poza hodowcami zaangażowanymi w projekt, w Forum uczestniczyć będą przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego, wytwórni pasz, przedstawiciele organizacji i instytucji branżowych oraz studenci.  

 

dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka, prof. UPP

WYDZIAŁY