Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Innowacyjny międzywydziałowy projekt CARINA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Innowacyjny międzywydziałowy projekt CARINA

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu rusza realizacja innowacyjnego projektu CARINA (Carinata and Camelina boosting the sustainable diversification in agricultural production systems), finansowanego w ramach unijnego programu HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01-04. Projekt będzie realizowany na Wydziale Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii oraz Wydziale Leśnym i Technologii Drewna.

 

 

Projekt  CARINA zaplanowany na 48 miesięcy (rozpoczęcie planowane jest na 1 listopada 2022 r.) koncentruje się na nowych zrównoważonych i  zróżnicowanych systemach rolniczych, w tym na uprawie dwóch roślin oleistych Brassica carinata L. Brown (zwana kapustą abisyńską czy musztardą etiopską) oraz Camelina sativa L. Crantz (lnianka siewna). Projekt ma na celu zwiększenie bioróżnorodności roślin uprawnych oraz dopasowanie w/w gatunków do płodozmianów w gospodarstwach rolnych zainteresowanych ich uprawą. Wykorzystane w projekcie gatunki roślin oleistych charakteryzują się łatwą adaptacją do zróżnicowanych warunków glebowo-klimatycznych oraz możliwością wykorzystania w różnych systemach rolniczych. Nasiona Brassica carinata i Camelina sativa dostarczają wysokiej jakości olejów, które zostaną przekształcone w innowacyjne bioprodukty. Wpisując się w cyrkularną ekonomię i filozofię „no waste” plon uboczny również znajdzie innowacyjne zastosowanie.

 

Projekt CARINA realizować będzie doświadczony zespół 17 partnerów i 5 podmiotów stowarzyszonych z 13 krajów UE oraz państw stowarzyszonych z UE (Włochy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Grecja, Słowacja, Bułgaria, Polska, Wielka Brytania, Serbia, Tunezja, Maroko, Szwajcaria). Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedynym konsorcjantem z Polski.

 

Realizacja projektu na Naszej Uczelni będzie przebiegała dwutorowo. Prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska z Katedry Genetyki i Hodowli Roślin  (KGiHR)  Wydziału Rolnictwa Ogrodnictwa i Bioinżynierii jest kierownikiem zadań w WP1 dotyczących doświadczeń polowych i będzie działała przy współpracy z pracownikami KGiHR oraz Katedry Agronomii. Na poletkach demonstracyjnych w gospodarstwach rolnych testowane będą systemy siewów mieszanych w porównaniu z uprawami w siewach czystych. Kolejne doświadczenia dotyczą uprawy tych gatunków na glebach charakteryzujących się niską żyznością (tzw. gleby marginalne). Dodatkowo wszyscy partnerzy projektu będą analizować zagrożenia, ryzyko i szanse związane z wprowadzeniem dwóch roślin oleistych do uprawy.

 

Liderem WP2 jest prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska z Katedry Chemii, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, która w interdyscyplinarnym, międzywydziałowym zespole będzie analizowała skład chemiczny nasion oraz produktów ubocznych dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu CARINA. W ramach projektu będzie realizowany doktorat, którego promotorkami będą obie Panie Profesor. Wartym podkreślenia jest, że projekt w ostatecznej ocenie uzyskał maksymalną ilość punktów. Budżet czteroletniego projektu to 8,5 mln EUR, z czego 361.334 euro przypadło w udziale UPP na WP1 i WP2.

 

Prof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska

 

 

prof. UPP dr hab. Danuta Kurasiak-Popowska, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynieriiprof. UPP dr hab. Kinga Stuper-Szablewska, Katedra Chemii, Wydział Leśny i Technologii Drewna

WYDZIAŁY