Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kolejny profesor tytularny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolejny profesor tytularny na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Prof. UPP dr hab. Tomasz Szkudelski z Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt otrzymał postanowieniem Prezydenta  RP z dnia 28 września 2021 r. tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych.

 

 

Prof. dr hab. Tomasz Szkudelski od okresu studiów jest związany z Katedrą Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt. Swoje umiejętności naukowe doskonalił między innymi podczas rocznego  pobytu na Uniwersytecie Paryskim, w jednostce specjalizującej się w badaniach dotyczących regulacji wydzielania insuliny. Istotnym nurtem aktywności naukowej profesora są prace z zakresu endokrynologii eksperymentalnej dotyczące działania związków stosowanych do wywoływania cukrzycy doświadczalnej u zwierząt, a także regulacji wydzielania insuliny pod wpływem czynników fizjologicznych i niektórych ksenobiotyków. Prof. Tomasz Szkudelski zajmuje się ponadto określeniem wpływu wybranych związków biologicznie aktywnych na procesy metaboliczne oraz profil hormonalny zwierząt z eksperymentalnie wywołaną cukrzycą. Jest również aktywnie zaangażowany w badanie aktywności metabolicznej oraz wewnątrzwydzielniczej  komórek tłuszczowych – adipocytów. Jest to tematyka wpisująca się w nurt badań podstawowych, a o wartości uzyskanych wyników świadczy duża liczba cytowań prac opublikowanych z udziałem profesora. W rankingu zamieszczonym na łamach czasopisma „PLOS Biology”, prof. Tomasz Szkudelski znalazł się wśród 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY