Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę dla prof. dr. hab. Jerzego Smardzewskiego za najlepszą pracę naukową w zakresie drzewnictwa w edycji 2022. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk przyznał nagrodę dla prof. dr. hab. Jerzego Smardzewskiego za najlepszą pracę naukową w zakresie drzewnictwa w edycji 2022.

14.11.2023 r. na posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna Polskiej Akademii Nauk wręczono dyplomy Laureatom Nagród Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna za rok 2022. Posiedzenie odbyło się w Warszawie, w Sali im. E. Majewskiego Pałacu Staszica.

 

 

Prof. dr hab. Jerzy Smardzewski otrzymał dyplom za najlepszą pracę naukową w zakresie drzewnictwa w edycji 2022.   logo Polskiej Akademii Nauk

 

Książka Profesora Jerzego Smardzewskiego pt. „Projektowanie mebli” kompleksowo przedstawia aspekty projektowania będącego naczelnym efektem nauk praktycznych. Profesor Jan Żurek w swojej recenzji napisał: „Opracowanie to przygotowano nie tylko z myślą o studentach wydziałów technologii drewna Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Warszawie, ale także o studentach architektury uczelni technicznych podejmujących się uczenia projektowania mebli, oraz o studentach wzornictwa akademii sztuk pięknych, jeżeli niniejsza praca przyczyni się też do przetarcia drogi i podjęcia wysiłku międzyuczelnianego interdyscyplinarnego kształcenia studentów w zakresie projektowania mebli, będzie to jej dodatkowym atutem".

 

Niniejsze drugie wydanie książki „Projektowanie mebli” zostało wzbogacone o aspekty projektowania i konstruowania mebli tapicerowanych. Dodano w niej aspekty odnoszące się do modelowania układów antropotechnicznych oraz struktur o właściwościach auksetycznych, mających istotne znaczenie dla nowoczesnego meblarstwa.

 

Angielskojęzyczna wersja książki została wydana w 2015 roku nakładem wydawnictwa Springer, a do końca bieżącego roku książka wydana zostanie w języku farsi przez Uniwersytet w Teheranie.

 

prof. dr hab. Piotr Łakomy

WYDZIAŁY