Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs MINIATURA 5 - kolejne środki dla naukowców UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs MINIATURA 5 - kolejne środki dla naukowców UPP

Na piątej liście rankingowej z wynikami Konkursu MINIATURA 5, opublikowanej 30 listopada 2021 r. przez Narodowe Centrum Nauki, znalazły się cztery projekty naukowców reprezentujących Wydziały: Nauk o Żywności i Żywieniu, Ekonomicznego oraz Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

 

 

Do finansowania zakwalifikowały się w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r. następujące projekty: 

  • dr inż. Paulina Nowaczyk „Ocena związku pomiędzy kinetyką zmian stężenia kofeiny i paraksantyny a zdolnościami wysiłkowymi i wskaźnikami psychofizycznymi sportowców po podaży jedno- lub wieloskładnikowego preparatu zawierającego kofeinę”, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu;
  • dr Ewelina Prozorowska „Analiza rozwoju sznurów płciowych i kanalików sieci jajnika w aspekcie różnicowania komórek pęcherzykowych i ich relacji z komórkami linii płciowej u kota domowego (Felis silvestris catus)”, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach;
  • dr Anna Wielicka-Regulska „Chęć do zapłaty i akceptacja podatku od mięsa”, Wydział Ekonomiczny;
  • dr Weronika Banaszak-Cibicka „Rozmieszczenie pionowe pszczół (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) w środowisku zurbanizowanym”, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

W sumie na wszystkich listach rankingowych konkursu Miniatura 5 opublikowanych do tej pory przez NCN znajduje się 14 projektów zgłoszonych przez naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY