Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs MINIATURA 5 - kolejni naukowcy UPP na listach rankingowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs MINIATURA 5 - kolejni naukowcy UPP na listach rankingowych

Na czwartej liście rankingowej z wynikami Konkursu MINIATURA 5, opublikowanej 17 listopada 2021 r. przez Narodowe Centrum Nauki, znalazły się dwa kolejne projekty naukowców z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna oraz Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Do finansowania zakwalifikowały się w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r. następujące projekty: 

  • dr inż. Przemysław Mania „Określenie efektu procesu delignifikacji i zagęszczania drewna wybranych gatunków na jego parametry fizyko-mechaniczne”,  Wydział Leśny i Technologii Drewna
  • dr Dawid Wojcieszak „Wpływ wzorca wczesności odmian i procesu ekstruzji na właściwości chemiczne organów kukurydzy”, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

Pełne listy rankingowe konkursu MINIATURA 5 dostępne są na stronie internetowej NCN https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY