Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs MINIATURA 7 – laureatkami dwie naukowczynie z Katedry Chemii Wydziału Leśnego i Technologii Drewna | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs MINIATURA 7 – laureatkami dwie naukowczynie z Katedry Chemii Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

238 naukowczyń i naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 7. Zrealizują pojedyncze działania naukowe o wartości niemal 9,4 mln zł w jednostkach na terenie całej Polski. Dwa projekty będą realizowane na Wydziale Leśnym i Technologii Drewa UPP.  

 

 

W konkursie MINIATURA 7 na działania naukowe mogli brać udział badaczki i badacze zatrudnieni w polskich jednostkach, którzy mają stopień doktora, uzyskany nie wcześniej niż    logo - Miniatura 7 1 stycznia 2011 r. Dzięki finansowaniu z NCN początkujący naukowcy zdobędą pierwsze doświadczenia w realizacji grantu oraz przygotują założenia projektu badawczego, który zostanie złożony w przyszłości w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

 

Na szóstej i zarazem ostatniej liście rankingowej konkursu do finansowania zostały zakwalifikowane dwa projekty złożone przez badaczki UPP:  

  • dr inż. Anny Przybylska-Balcerek  „Wpływ obecności larwy Cynips quercusfolii na zawartość związków bioaktywnych w różnych częściach morfologicznych dębu szypułkowego” 

  • dr inż. Marty Bloch „Otrzymanie celulozy o rozmiarach nanometrycznych z biomasy leśnej” 

 

W MINIATURA 7 naukowcy mogli planować działania w postaci badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Najliczniejszą grupę laureatów na opublikowanej liście rankingowej stanowią przedstawicielki i przedstawiciele nauk o życiu.  Zrealizują oni 98 działań o wartości ponad 4,5 mln zł. W grupie nauk ścisłych i technicznych na liście laureatów MINIATURA 7 znalazło się 82 naukowczyń i naukowców. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce granty MINIATURA otrzymało 58 naukowczyń i naukowców.  

 

Lista rankingowa nr 6 w konkursie MINIATURA 7 https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura7  

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY