Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Międzynarodowy projekt KidsLikeUs zaprezentowany podczas „Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” w Rydze  | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Międzynarodowy projekt KidsLikeUs zaprezentowany podczas „Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” w Rydze 

Koordynatorka projektu KidsLikeUs - dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa Wydziału Leśnego i Technologii Drewna została zaproszona do udziału w panelu dyskusyjnym podczas „Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” odbywającego się pod hasłem „Bezpieczny i zrównoważony region Morza Bałtyckiego dla przyszłych pokoleń”. To prestiżowe wydarzenie  odbyło się w Rydze w dniach 4-5 października i zgromadziło około 400 uczestników z całego regionu Morza Bałtyckiego. 

 

 

Podczas sesji inauguracyjnej, Europejska Komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira w swoim przesłaniu do uczestników wydarzenia zwróciła    uwagę na najważniejsze wyzwania stojące przed regionem Morza Bałtyckiego i nawiązała do tematu kształtowania przyszłej polityki spójności. Wicedyrektor Generalny ds. polityki regionalnej i miejskiej Komisji Europejskiej Normunds Poppens w przemówieniu otwierającym tegoroczne „Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego” podkreślił konieczność prezentowania na arenie międzynarodowej rezultatów, jakie przynosi współpraca terytorialna.  

 

W ten nurt wpisywało się wystąpienie dr Beaty Fabisiak podczas panelu „Dotychczasowe osiągnięcia, nowe rozwiązania i możliwości przyszłej współpracy” ilustrującego, w jaki sposób projekty Interreg pomagają we wdrażaniu strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Do udziału w tej sesji programowej zaproszono dwóch przedstawicieli zakończonych już projektów - PURE i SEMPRE, a także dwóch przedstawicieli obecnie realizowanych projektów - Waterman i KidsLikeUs. Paneliści zgodni byli co do wartości dodanej, generowanej w trakcie realizacji transnarodowych projektów Interreg. Podkreślili, iż międzynarodowa współpraca wspiera proces wspólnego uczenia się, co pozwala lepiej radzić sobie z istniejącymi i nowymi wyzwaniami. Björn Grönholm reprezentujący projekt PURE zauważył, że „Program Interreg Region Morza Bałtyckiego ma ważne zadanie, polegające na wdrażaniu w praktyce nowego podejścia do postrzegania wody jako zasobu”. Z kolei Tobias Facchini realizujący projekt Waterman zwrócił uwagę na konieczność szerszego wykorzystywania zasobów wody - „Musimy zmienić sposób myślenia i nauczyć się wykorzystywać nie tylko świeżą wodę, ale wykorzystywać do różnych celów wodę o różnej jakości”. Projekty podnoszące jakość życia i wspierające grupy szczególnie wrażliwe zaprezentowały Anna Broka z Vidzeme University of Applied Sciences i dr Beata Fabisiak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

 „Program Interreg oferuje wyjątkową możliwość połączenia świata nauki z reprezentantami władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, co daje ogromny impuls do generowania nowych rozwiązań i realnego ich wdrażania z korzyścią dla społeczeństw krajów UE” - podkreśliła Beata Fabisiak reprezentująca projekt KidsLikeUs. 

 

Przedstawiciele projektów zwrócili także uwagę na znaczenie budowania nowych partnerstw i wzajemnego zaufania. Beata Fabisiak zauważyła, że „Projekty tworzą niewidzialną sieć, która łączy ludzi, wzmacniając nawyk współpracy ponad granicami.” Esa Kokkonen, koordynator obszaru polityki ds. innowacji, wskazał przykłady nowych partnerstw złożonych z setek osób uczestniczących w projektach ważnych dla wdrażania polityk innowacyjnych w regionie Morza Bałtyckiego. Patrząc w przyszłość, Iruma Kravale z łotewskiego Ministerstwa Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego dostrzegła, że ​​„naszym przeznaczeniem jest współpraca”. Natomiast Nathalie Verschelde z Komisji Europejskiej (DG Regio) podsumowała panel słowami: „Oczywistym jest, że jedyną drogą naprzód jest wzajemna współpraca i wspólne działanie ponad granicami”. Podkreśliła ważny związek Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego z realizacją strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. „Potrzebujemy projektów obejmujących rozwiązania praktyczne i strategie, które będą miały wpływ na kształt polityki UE”. Ronald Lieske, Dyrektor Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Interreg Region Morza Bałtyckiego, stwierdził, że głównym zadaniem kierowanej przez niego jednostki  jest zapewnienie, aby w ramach Programu realizowane były projekty, które przynosić będą wspomnianą w trakcie dyskusji wartość dodaną.  

 

W projekcie KidsLikeUs uczestniczą partnerzy z 7 państw regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Norwegii - przedstawiciele artystycznych, medycznych i technicznych uczelni wyższych, organizacji pozarządowych oraz władz lokalnych. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa). Planowany całkowity budżet projektu to 1 649 648 euro, w tym dla UPP 374 000 euro. Kierownikiem projektu jest dr Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa. 

 

Autorka: dr Beata Fabisiak 

 

WYDZIAŁY