Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Międzynarodowy projekt monitoringu owadów zapylających w Poznaniu – prośba o nieniszczenie pułapek | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Międzynarodowy projekt monitoringu owadów zapylających w Poznaniu – prośba o nieniszczenie pułapek

Od maja br. na terenie miasta Poznań rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu monitoringu owadów zapylających o nazwie "Pobocza dróg jako ważne połączenie dla owadów zapylających w krajobrazie miejskim". Badania realizowane są równolegle w siedmiu europejskich miastach: Turynie, Łodzi, Warszawie, Szeged, Wilnie oraz Uppsali. 

 

 

Jednym z głównych celów projektu, realizowanego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu przez dr Irene Piccini z Katedry Zoologii, jest   monitorowanie populacji owadów zapylających poprzez rozmieszczenie specjalnych pułapek na terenie miasta. Zostały one zainstalowane od 13 maja do 13 września br. Są to miseczki, w których znajduje się woda z kroplą nietoksycznego mydła. 

 

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu proszą o nie niszczenie pułapek. Przy każdej z nich znajduje się specjalna informacja z kodem QR, gdzie osoby zainteresowane mogą zasięgnąć dodatkowych informacji.  

 

 

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia owadów zapylających w ekosystemie miejskim oraz ich roli w zachowaniu bioróżnorodności. Dzięki współpracy mieszkańców i naukowców będziemy w stanie lepiej zrozumieć i chronić tę ważną grupę organizmów.

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP 

WYDZIAŁY