Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską pod patronatem Profesora Zbigniewa Młynarka | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagroda w konkursie na najlepszą pracę magisterską pod patronatem Profesora Zbigniewa Młynarka

Podczas absolutorium studentów I stopnia studiów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej wręczono nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską pod patronatem Profesora Zbigniewa Młynarka, organizowanym dla kierunków studiów związanych z dyscypliną inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

 

Absolutorium dla kierunków: inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, technika rolnicza, informatyka stosowana i ekoenergetyka odbyło się 18 lutego 2023 r. w Uczestnicy absolutorium Na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej auli Biocentrum. Uroczystość stanowiła znakomitą okazję do wyróżnienia prac magisterskich konkursie pod patronatem Profesora Zbigniewa Młynarka.

 

W tegorocznej edycji na wniosek Kapituły Konkursu, dziekan Wydziału prof. dr hab. Klaudia Borowiak,  przyznała główną nagrodę mgr inż. Joannie Gizińskiej, za pracę p.t. „Analiza kierunków i wielkości zmian temperatury wód płynących w zlewni Warty”. Promotorem pracy jest prof. dr hab. Mariusz Sojka z Katedry Melioracji, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom merytoryczny zgłoszonych prac przyznane zostały również dwa wyróżnienia dla:

  • mgr inż. Katarzyny Gizińskiej za pracę p.t. „Wpływ zmian pokrycia zlewni na wielkość przepływów w cieku Michałówka” (promotor prof. UPP dr hab. Jolanta Kanclerz),
  • mgr inż. Sylwii Jałoszyńskiej za pracę p.t. „Ocena wpływu biogazowni na środowisko i krajobraz z uwzględnieniem opinii społecznej” (promotor dr inż. Marta Lisiak-Zielińska).

Nagrody, dyplomy i listy gratulacyjne dla autorek prac i promotorów wręczał prof. dr hab. Zbigniew Młynarek, w obecności prof. dr hab. Klaudii Borowiak i prof. UPP dr hab. Jerzego Bykowskiego, przewodniczącego Kapituły.

Jeszcze raz gratulując osobom wyróżnionym zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu, którego głównym celem jest wzmacnianie systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, w tym w szczególności podniesienia poziomu merytorycznego prac magisterskich.

 

Tekst: prof. UPP dr hab. Jerzy Bykowski, przewodniczący Kapituły
Redakcja: Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY