Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy Katedry Agronomii WRO w Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Rolniczych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy Katedry Agronomii WRO w Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Rolniczych

Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych 16 listopada 2021 r. powołał komisje mające usprawnić podejmowanie decyzji dotyczących wpisu i odmowy wpisu odmian do Krajowego rejestru, a także ich skreślania z Krajowego rejestru, w gatunkach, w których warunkiem rejestracji jest spełnienie kryterium zadowalającej wartości gospodarczej odmian.

 

 

 

Do składów osobowych poszczególnych Komisji powołani zostali pracownicy Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii: 

  • Komisja ds. rejestracji odmian buraka: dr hab. Stanisław Grześ prof. UPP
  • Komisja ds. rejestracji odmian kukurydzy: prof. dr hab. Piotr Szulc
  • Komisja ds. rejestracji odmian roślin pastewnych: dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP
  • Komisja ds. rejestracji odmian roślin zbożowych: dr hab. Zuzanna Sawinska, prof. UPP

Kadencja Komisji będzie trwała 4 lata, od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025.

 

Więcej o powołaniu Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Rolniczych http://www.coboru.gov.pl/pl/wydarzenia/2021/20211116

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY