Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu triumfują w konkursie sieci BiodivERsA i Water JPI | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu triumfują w konkursie sieci BiodivERsA i Water JPI

Wśród laureatów konkursu organizowanego wspólnie przez sieć BiodivERsA i Water JPI są cztery zespoły badawcze z Polski, w tym dwa z udziałem naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Konkurs BiodivRestore: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems został ogłoszony w październiku 2020 roku i obejmował następujące tematy: 

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions;
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration;
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

 

W konkursie złożono 172 międzynarodowe wnioski badawcze, z których finansowanie w wysokości ponad 21,4 miliona euro otrzymały 22 projekty. Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to:

  • BiNatUr: Przywracanie bioróżnorodności w miastach poprzez zastosowanie rozwiązań bliskich naturze. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Belgii, Finlandii, Niemiec i Portugalii.

 

  • ReVersal: Restytucja torfowisk strefy nemoralnej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w wodę i jej jakości. Kierownik polskiego zespołu: prof. Mariusz Grzegorz Lamentowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W skład konsorcjum wchodzi Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Osobą kierującą pracami w projekcie z ramienia UPP jest prof. dr hab. inż. Radosław Juszczak z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska/ Pracownia Bioklimatologii. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Holandii i Niemiec.

 

Realizacja projektów finansowanych w konkursie BiodivRestore rozpocznie się jeszcze w tym roku. Więcej informacji oraz pełna lista projektów finansowanych w konkursie BiodivRestore dostępne są na stronie sieci BiodivERsA.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY