Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy z UPP laureatami Programu LIDER | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy z UPP laureatami Programu LIDER

56 projektów badawczych z łącznym dofinansowaniem na kwotę 80 milionów złotych, w tym dwa projekty naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  – oto wyniki XII edycji konkursu w programie LIDER, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 

W programie LIDER Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznaje środki młodym naukowcom na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego. Wśród rozwiązań wyróżnionych w XII  edycji programu LIDER znalazły się dwa projekty naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

 

dr. inż. Waldemara Perdocha z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, projekt „Materiały termoizolacyjne dla budownictwa wytwarzane z wykorzystaniem biomasy” – kwota dofinansowania  1 275 375,00 zł,

 

oraz

dr. inż. Mateusza Rawskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, projekt „Innowacyjne zastosowanie krajowego białka i tłuszczu paszowego wytworzonego z larw Hermetia illucens w akwakulturze ryb jesiotrowatych” – kwota dofinansowania  1 484 947,50 zł.

 

Głównym celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas  realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Program służy także stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorstwami, poprzez umożliwienie realizacji badań o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym, stymulowanie mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz między jednostkami naukowymi.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY