Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach realizować będą zagraniczne projekty badawcze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach realizować będą zagraniczne projekty badawcze

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach realizować będą zagraniczne projekty badawcze, w miedzynarodowych zespołach, ukierunkowane na szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące inteligentnych i efektywnych rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych na rzecz środowiska naturalnego.

 

Prof. Małgorzata Szumacher oraz prof. Adam Cieślak z Katedry Żywienia Zwierząt rozpoczęli realizację projektu „Climate Care Cattle Farming Systems (CCCfarming)”w ramach inicjatyw ERA-NET ERA-GAS, ERA-NET SusAn oraz ERA-NET ICT-AGRI2. Jego celem jest opracowanie nowoczesnych systemów hodowli bydła, które ograniczą emisję gazów cieplarnianych i amoniaku przy jednoczesnym utrzymaniu zrównoważonych społeczno-ekonomicznie gospodarstw rolnych. Projekt koordynowany jest przez Wageningen Research w Holandii.

Więcej informacji o projekcie: https://cccfarming.eu/

 

Prof. Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii będzie prowadził badania w ramach projektu „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - podejście stosowane”, na który uzyskano dofinansowania od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich. Projekt ma na celu opracowaniu rozwiązań służących m.in. do oceny wielkości zasobów ekosystemów w naszym kraju. Koordynatorem projektu jest Pani Prof. Małgorzata Stępniewska z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Więcej informacji o projekcie: https://uniwersyteckie.pl/nauka/wgseigp-uam-inauguracja-projektu-o-uslugach-ekosystemowych

 

prof. dr hab. Izabela Szczerbal
Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt 

WYDZIAŁY