Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Naukowczyni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach członkiem krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Naukowczyni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach członkiem krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach

Prof. UPP dr hab. Lidia Radko z Katedry Nauk Przedklinicznych i Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP została wybrana na członka Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na lata 2024-2027. 

 

 

Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach (KKE) jest niezależnym zespołem eksperckim, działającym na podstawie ustawy z    Naukowczyni Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. KKE pełni funkcję komitetu krajowego ds. ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych, przewidzianego w przepisach dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r. w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. 

 

Do zadań KKE należy w szczególności formułowanie opinii w sprawach ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, jak również opracowywanie dobrych praktyk w tym zakresie, udostępnianie informacji o metodach alternatywnych, współpraca z Komisją Europejską i wymiana informacji z właściwymi organami innych państw członkowskich UE. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY