Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nominacje profesorskie dla naukowczyń UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nominacje profesorskie dla naukowczyń UPP

To kolejne w tym roku nominacje profesorskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Prezydent RP nadał tytuły naukowe prof. dr hab. Dorocie Dziurce z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna oraz prof. dr hab. Katarzynie Panasiewicz z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

 

 

Prof. dr hab. Dorota Dziurka z Katedry Mechanicznej Technologii Drewna otrzymała tytuł naukowy profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne. Nominacja została  Prof. dr hab. Dorota Dziurka przyznana 8 maja 2023 r. Działalność naukowa Pani profesor koncentruje się na zagadnieniach dotyczących tematyki szeroko rozumianych tworzyw drzewnych, w szczególności modyfikacji żywic stosowanych do ich wytwarzania w celu obniżenia emisji formaldehydu oraz zagospodarowania odpadów roślin jednorocznych jako surowców w przemyśle tworzyw drzewnych. W ostatnich latach ważne miejsce w badaniach naukowych prof. dr hab. Doroty Dziurki zajmują zagadnienia dotyczące budownictwa drewnianego. Udokumentowaniem jej działalności naukowej są liczne publikacje w renomowanych czasopismach oraz patenty. Za działalność naukową była wielokrotnie nagradzana przez JM Rektora. Do dzisiaj wypromowała 11 inżynierów oraz 21 magistrów. Jest promotorem dwóch ukończonych prac doktorskich i opiekunem kolejnej.

 

 

Prof. dr hab. Katarzyna Panasiewicz z Katedry Agronomii uzyskała tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Prof. dr hab. Katarzyna  Prof. dr hab. Katarzyna Panasiewicz  Panasiewicz od początku swojej pracy zawodowej jest związana z Katedrą Agronomii.  Zakres prowadzonych przez nią badań obejmuje doskonalenie technologii uprawy roślin zbożowych oraz analizę czynników determinujących wartość siewną materiału rozmnożeniowego. Prowadzi badania skupiające się na aspektach prośrodowiskowych uwzględniających możliwości wprowadzania metod biologicznych w uprawach polowych, a także zwiększania potencjału krajowych źródeł białka w kontekście uprawy roślin bobowatych. Wyniki badań naukowych zamieszczone zostały w licznych publikacjach w renomowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych, a także zaprezentowane zostały w formie referatów i posterów na wielu konferencjach naukowych. Współpracuje z licznymi Instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest promotorem czterech ukończonych prac doktorskich i opiekunem dwóch kolejnych. Aktualnie jest członkiem Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych w Centralnym Ośrodku Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Pełni funkcję  Sekretarza Generalnego w Polskim Towarzystwie Agronomicznym oraz Wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Łubinowego. Ponadto jest ekspertem w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY