Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowa monografia pod redakcją prof. UPP dr. hab. inż. Jerzego Bykowskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowa monografia pod redakcją prof. UPP dr. hab. inż. Jerzego Bykowskiego

W grudniu 2021 r. ukazała się monografia „Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski” pod redakcją prof. UPP dr. hab. inż. Jerzego Bykowskiego.

 

 

 

Publikacja, która wydana została w nakładzie 1000 egzemplarzy, ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru. Książka na 227 stronach, w 78 rycinach oraz 33  tabelach, w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje następujące tematy: zdolności retencyjne i dynamika uwilgotnienia gleb strefy korzeniowej, ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych, wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie, stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy skuteczności ich funkcjonowania, odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji, małe zbiorniki wodne – funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie, charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji wodnych, uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlach oraz wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych.

 

Autorami monografii pod redakcją naukową Jerzego Bykowskiego są: Michał Fiedler, Michał Kozłowski, Michał Napierała, Marcin Spychała, Anna Szymczak-Graczyk i Zbigniew Walczak - z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP, Tomasz Piechota – z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP oraz Roman Rolbiecki – z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej. Recenzentem pracy jest prof. dr hab. inż. Czesław Przybyła.

 

Książka adresowana jest przede wszystkim do rolników, którzy w ostatnich latach coraz częściej stykają się z problemami niedoboru lub nadmiaru wody w produkcji rolniczej. Przeznaczona jest też dla pracowników administracji publicznej, w  tym urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów gmin, a także ośrodków doradztwa rolniczego zajmujących się gospodarowaniem wodą w rolnictwie. Może być wykorzystywana w firmach i instytucjach zajmujących się procesem projektowania, wykonawstwa i  eksploatacji urządzeń melioracyjnych. Monografię jako literaturę uzupełniającą można także polecić nauczycielom i uczniom szkół średnich oraz studentom uczelni wyższych interesującym się problematyką gospodarowania wodą w rolnictwie i ochroną środowiska.

 

Praca na wysokim poziomie edytorskim powstała w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a druk wykonano w Zakładzie Graficznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Monografia zrealizowana została na zlecenie Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, w ramach działania „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LWP) i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Publikacja dostępna jest również w formie cyfrowej na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu:

https://www.wodr.poznan.pl/sir/aktualnosci/item/10395-publikacja-wspolczesne-uwarunkowania-i-wyzwania-gospodarowania-woda-w-rolniczej-przestrzeni-produkcyjnej-wielkopolski

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY