Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy tytuł profesorski na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy tytuł profesorski na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

Prof. UPP dr hab. Joanna Suliburska z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki otrzymała tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Nominacja została przyznana 14 grudnia 2021 r.

 

 

Zainteresowania naukowe prof. dr hab. Joanny Suliburskiej koncentrują się głównie na wpływie czynników farmakologicznych i żywieniowych na gospodarkę mineralną organizmu. Jej prace   badawcze dotyczą przede wszystkim interakcji leków i suplementów diety ze składnikami mineralnymi oraz oceny gospodarki mineralnej u kobiet w zależności od stanu fizjologicznego i wieku. Ostatnio istotnym nurtem działalności naukowej Pani Profesor są badania nad określeniem związku między stężeniem pierwiastków niezbędnych i toksycznych w płynie owodniowym i surowicy krwi a rozwojem płodu oraz badanie czynników żywieniowych i zdrowotnych wpływających na gospodarkę mineralną kobiet w ciąży.

Swoje badania naukowe prof. dr hab. Joanna  Suliburska realizuje we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w kraju i zagranicą. Odbyła staże naukowe i dydaktyczne w Kanadzie, Portugalii, Francji i Hiszpanii. Jest członkiem Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY