Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy Wydział – nowe możliwości finansowania badań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy Wydział – nowe możliwości finansowania badań

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (WISiIM) został utworzony nieco ponad rok temu i jest nową, prężnie rozwijającą się jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. WISiIM przyciąga do swego grona nie tylko nowych naukowców, ale też studentów, których kuszą nowo otwierane, progresywne i atrakcyjne kierunki studiów – Inżynieria ochrony klimatu, czy Eco-energy and waste management.

 

 

W perspektywie najbliższych lat na wydziale mogą pojawić się również kolejne, bardzo aktualne i nowoczesne kierunki kształcenia, takie jak: inżynieria bioproduktów odnawialnych lub sztuczna  inteligencja w inżynierii biosystemów. Nowe możliwości otwiera unikalna kombinacja wiedzy i umiejętności kadry badawczo-dydaktycznej zgromadzonej na Wydziale, gdzie pod jednym  sztandarem dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych połączone są dwie odrębne, choć pokrewne dyscypliny – inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz inżynieria mechaniczna. Po stworzeniu nowego Wydziału i reorganizacji jednostek naukowych, pomimo wstępnej rezerwy, która pojawia się zawsze z lęku przed nieznanym, gdy dochodzi do wyjścia ze strefy komfortu, szybko okazało się, że była to bardzo dobra decyzja. Po pierwsze, nowy Wydział skupia fachowców różnych specjalności w istotnym momencie i w jednym harmonijnym podmiocie, który wpisuje się swoimi kompetencjami (i tu po drugie) w niezmiernie ważny i aktualny trend zielonych technologii. To właśnie innowacyjne technologie proekologiczne i środowiskowe będą głównym motorem wspierającym transformację polskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej. Jest to wymagające i trudne wyzwanie, które stoi nie tylko przed naukowcami naszego Wydziału, ale przede wszystkim przed samorządami i przedsiębiorcami.

 

Zaledwie kilka dni temu pojawiła się krzepiąca informacja o długo wyczekiwanym porozumieniu, podpisanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz PFR Ventures, które ma stanowić nowy fundament pod przyszłe inicjatywy ukierunkowane na rozwój zielonych rozwiązań technologicznych i projektów z dużym potencjałem pozytywnego wpływu na klimat i ochronę środowiska. Dla naukowców naszego Wydziału, zaangażowanych w badania dotyczące biotechnologii, energetyki, szeroko rozumianej inżynierii środowiska a także mechaniki czy informatyki, pojawia się zatem nowa perspektywa inicjowania i wspierania przedsiębiorców unikalną i zarazem kompleksową wiedzą. Dla przedsiębiorców związanych z zielonymi technologiami otwierają się nowe możliwości pozyskania dofinansowania kosztownych wdrożeń, a także podniesienia innowacyjności oferowanych produktów i/lub usług. Nie pozostanie to również bez znaczenia dla polskiej gospodarki, której konkurencyjność na rynku europejskim i światowym ma szanse znacznie wzrosnąć, dzięki powstawaniu nowych przedsiębiorstw z sektora innowacji technologicznych, nowego zaplecza naukowo-badawczego oraz nowych miejsc pracy dla specjalistów. Na wspomniany cel NCBR ma w swojej ofercie łącznie blisko 600 mln zł.

 

- Zaprezentowana dziś umowa służy harmonizacji działań proekologicznych podejmowanych przez sektor publiczny. Zarówno PFR, jak i PFR Ventures może pochwalić się bogatą ofertą w zakresie wspierania rozwoju zielonych technologii. W przypadku NCBR jest to 9 przedsięwzięć prowadzonych w innowacyjnej formule ukierunkowanych na opracowanie nowych rozwiązań i technologii wpierających osiągnięcie założeń Zielonego Ładu. Nasze działania zostały zauważone i docenione przez Europejską Radę ds. Innowacji. NCBR znalazło się w gronie finalistów Europejskiej Nagrody Zamówień na Innowacje. Kolejnym filarem naszej zielonej agendy jest program „Nowe technologie w zakresie energii”. Mamy ambitną ofertę wspierającą transformację energetyczną. Teraz konieczna jest synchronizacja działań i współpraca pomiędzy poszczególnymi instytucjami, które są aktywne w tym obszarze. Współdziałając stworzymy uzupełniającą się ofertę wsparcia rozwoju zielonych technologii, kluczowych dla przyszłości polskiej gospodarki. – powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR.

 

Wspieranie lub chęć zatrzymania potencjału biznesowego w naszym kraju, dzięki inicjatywie NCBR, jest ważnym i potrzebnym gestem, jednakże bez synergii pomiędzy biznesem i nauką nie będzie możliwa realizacja tego ambitnego planu. Transformacja związana ze zmianą podejścia naukowców do biznesmenów, którą obserwujemy od kilkunastu lat w polskich uczelniach, pozwala mieć nadzieję na to, że dotychczas nieufni przedsiębiorcy zaczną nie tylko chętnie, ale również systematycznie wspierać swój biznes fachową i rzetelną wiedzą naukową. Z drugiej strony, skierowanie głównego strumienia dofinansowania w stronę przedsiębiorstw pozwala ominąć często długie i skomplikowane procedury wewnątrzuczelniane i skupić się na sednie sprawy – poszukiwaniu innowacyjności i wdrażaniu ich na polski/europejski/światowy rynek. Można tego dokonać w stosunkowo prosty sposób – dzięki determinacji, pomysłowości i kreatywności polskich przedsiębiorców wspieranych ekspercką wiedzą płynącą z polskich uczelni.

- Gdy tworzyliśmy program PFR Green Hub postawiliśmy sobie dwa główne cele – pierwszy, to inwestycje w instalacje OZE, które zwiększą udział zielonej energii w polskim miksie energetycznym. Drugi – to polski łańcuch wartości, czyli zaangażowanie w transformację jak największej liczby polskich firm i rodzimych technologii. Mamy w Polsce wielu utalentowanych naukowców, inżynierów i imponujące zaplecze IT, którym należy stworzyć warunki do pracy nad innowacyjnymi projektami i komplementarną ścieżkę finansowania. – powiedział Bartłomiej Pawlak, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

To, co odróżnia minione czasy od obecnych, to przesunięcie środka ciężkości w kierunku przedsiębiorcy, który dzisiaj może swobodnie zapraszać do współpracy jednostkę naukową dostosowaną do jego potrzeb i zaangażować ją w prowadzone wewnątrz firmy projekty badawczo-rozwojowe. Dlatego jednostki naukowe muszą być konkurencyjne poprzez swoją innowacyjność, kompetencje, a przede wszystkim – wszechstronność. Jestem przekonany, że nasz Wydział, w nowym kształcie, spełnia wszystkie powyższe przesłanki. Niedawne powołanie na Wydziale Rady Ekspertów i Interesariuszy Zewnętrznych jest na to doskonałym dowodem. To właśnie poprzez zrzeszanie dwóch, jakże różnych środowisk, zawiązuje się subtelna nić porozumienia, w efekcie czego tworzy się specyficzna symbioza, wzajemnie uzupełniających się bytów. Nie oznacza to jednak, że można już teraz świętować sukces. Naszym głównym i najpilniejszym zadaniem, w tym szczególnym momencie, jest wzajemne stymulowanie naszych środowisk, pobudzanie potrzeby wzajemnego rozwoju, a przede wszystkim wspólne zaangażowanie w proces przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów B+R w nowej perspektywie 2021-2027. Na horyzoncie rysują się przed naszym Wydziałem i naszymi partnerami ogromne możliwości, jednak żeby wskoczyć do rozpędzającego się pociągu, musimy zacząć biec już dzisiaj.

 

prof. UPP dr hab. inż. Tomasz Garbowski
Pełnomocnik ds. koordynowania działań w zakresie projektów B+R
https://wisim.up.poznan.pl/wspolpraca-z-otoczeniem/

 

WYDZIAŁY