Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr hab. inż. Halina Staniek laureatką Konkursu Miniatura 4 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr hab. inż. Halina Staniek laureatką Konkursu Miniatura 4

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wczoraj pierwsze wyniki czwartej edycji konkursu MINIATURA 4. Do finansowania zakwalifikowały się  52 projekty naukowców, w tym z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy otrzymają ponad 1,9 mln złotych na realizację pojedynczych działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konsultacyjne.

Laureatką konkursu została dr hab. inż. Halina Staniek z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP. Badaczka otrzymała finansowanie działań naukowych dla projektu „Interakcyjny wpływ suplementacji Cr(III) przy zróżnicowanym poziomie Zn w diecie na organizm i wybrane parametry behawioralne u szczurów” w kwocie 49 995 zł.

MINIATURA 4 jest konkursem skierowanym do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.  Finansowanie zrealizowane zostanie w trzech grupach nauk: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 17 działań o wartości 361 282 zł, nauki ścisłe i techniczne: 14 działań o wartości 570 460 zł oraz nauki o życiu: 21 działań o wartości 969 477 zł. Czwarta edycja konkursu Miniatura jest realizowana w trybie ciągłym od 1 czerwca do 30 września br. Proces oceny został uproszczony i skrócony do 4 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY