Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Student UPP Z nagrodą dla nowych talentów w dziedzinie inżynierii rolniczej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Student UPP Z nagrodą dla nowych talentów w dziedzinie inżynierii rolniczej

Fundacja CLAAS, założona w roku 1999,  przyznała stypendia obiecującym talentom w dziedzinie nauk rolniczych za prace dyplomowe z inżynierii rolniczej. Nagrody, o łącznej wartości ponad 36 tys. euro, otrzymało 13 studentów z Niemiec, Anglii, Holandii, Węgier, Słowacji, Rumunii, Polski, Rosji i Uzbekistanu.

Jednym z laureatów konkursu na najlepszą pracę inżynierską został inż. Leszek Stajkowski, absolwent I stopnia kierunku Inżynieria Rolnicza.

Podczas ceremonii wręczenia nagród studenci zazwyczaj wygłaszali prelekcje dotyczące ich prac dyplomowych i przedstawiali wyniki przeprowadzonych przez siebie badań. Jednak ze względu na panującą pandemię koronawirusa uroczystości po raz pierwszy odbyła się wirtualnie. Prowadząca wydarzenie Sylvia Looks, członek zarządu Fundacji CLAAS, wyjaśniła: „Nie pozwolimy, aby COVID nas pokonał, ale zamiast tego jesteśmy wierni idei Fundacji CLAAS i nadal będziemy wspierać talenty z dziedzin rolnictwo i technika rolnicza ”. Frank Klüsener, członek zarządu Fundacji CLAAS, podkreślił natomiast, że mimo tych trudnych czasów należy szanować osiągnięcia akademickie studentów oraz ich osobiste zaangażowanie, entuzjazm oraz oddanie rolnictwu i pokrewnym dziedzinom.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY