Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja - konferencja on-line | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja - konferencja on-line

Pandemie są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, ale także oddziałują pośrednio na wiele obszarów otoczenia człowieka powodując historyczne zmiany cywilizacyjne. Tylko upływ czasu pokaże, czy zmiany spowodowane pandemią koronawirusa będą długotrwałe oraz czy jej konsekwencje nie wywołają szerszych zjawisk społecznych i przyrodniczych. O problemach w czasach pandemii w tak szerokim kontekście dyskutować będą uczestnicy zdalnej konferencji Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

Pandemie są bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia, ale także oddziałują pośrednio na wiele obszarów otoczenia człowieka powodując historyczne zmiany cywilizacyjne. Tylko upływ czasu pokaże, czy zmiany spowodowane pandemią koronawirusa będą długotrwałe oraz czy jej konsekwencje nie wywołają szerszych zjawisk społecznych i przyrodniczych. O problemach w czasach pandemii w tak szerokim kontekście dyskutować będą uczestnicy zdalnej konferencji Uniwersytet w czasach pandemii: nauka, dydaktyka, administracja organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

Celem konferencji, która odbędzie się 24 września 2020 r., jest wymiana doświadczeń i wskazanie nowych obszarów badawczych związanych z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie. „Pragniemy zainicjować dyskusję nad rozwijającymi się aktualnymi zagadnieniami naukowymi i lepiej poznać tematy badawcze już podejmowane na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz w innych ośrodkach krajowych i zagranicznych” – mówi prof. UPP Joanna Zeyland, przewodnicząca komitetu organizacyjnego – „Zapraszamy, też do prezentacji problemów związanych ze zmianami organizacyjnymi w dydaktyce, spowodowanymi rozwojem pandemii. Proponujemy dyskusję nad wprowadzaniem zdalnego nauczania oraz nowymi metodami zdobywania wiedzy i umiejętności w okresie zagrożenia SARS-CoV-2” - dodaje.
Konferencja będzie okazją integracji środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych, studentów oraz specjalistów zaangażowanych w różnych działach administracji. „Mamy intencję podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ich przedyskutowania i przygotowania propozycji działań Uniwersytetu w nowym roku akademickim” – podsumowują organizatorzy. 
Podczas konferencji poruszone zostaną min. tematy związane z nowo podjętymi tematami badawczymi zmierzającymi do poznania skali rozprzestrzeniania, mechanizmów i skutków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, jak i ogólniejszych problemów epidemiologicznych, czy uwarunkowań środowiskowych. Referaty przedstawione zostaną w formie popularnonaukowej, tak aby każdy zainteresowany tematyką wpływu pandemii na nasze życie, mógł wziąć udział w wydarzeniu, do czego organizatorzy serdecznie zachęcają. 

 

Doświadczenia związane z udziałem w diagnostyce COVID-19 na początku pandemii oraz krótką historię opracowania testów diagnostycznych SARS-CoV-2 przedstawi dr Luiza Handschuh, Kierownik Pracowni Genomiki w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN i członek Wirusowej Grupy Wsparcia.

Dowiemy się również „Czy witamina D chroni nas przed COVID-19?” Witamina D, oprócz tego że jest konieczna dla prawidłowej budowy tkanki kostnej, reguluje funkcjonowanie układu immunologicznego. Niedobór tej witaminy to częsty problem w różnych populacjach, a ostatnie badania sugerują, że może on mieć związek z ciężkością przebiegu i śmiertelnością z powodu COVID-19 o czym opowie prof. UPP Agata Chmurzyńska, Kierownik Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki UPP.

Prof. Piotr Tryjanowski z Katedry Zoologii UPP w referacie zatytułowanym „COVID-19: ptaki, ptasiarze i ornitologia” opowie jak epidemia COVID-19 wywarła wpływ na środowisko naturalne. Ptaki są jednymi z najlepszych biowskaźników stanu środowiska, a przez swoją powszechność i rozpoznawalność bywają obiektem fascynacji zarówno amatorów (ptasiarzy), jak i naukowców (ornitologów). Czy zmiany w regulacjach epidemicznych i prawnych obejmujących funkcjonowanie szkół, korzystanie z zieleni miejskiej i lasów, a nawet sposoby dojazdów i poruszania wpłynęła na ptaki i ich środowisko? Które gatunki najszybciej zaadoptowały się do szybkich zmian? Czy regulacje prawne, np. zakazy podróży, zmieniły preferencje ptasiarzy? Jak sytuacja epidemiczna oddziałuje na możliwość zbierania danych ornitologicznych, w szczególności tych z wykorzystaniem tzw. nauki obywatelskiej? Zaskakująco szybko naukowcy dostrzegli problemy i szanse związane z wpływem COVID-19 na ptaki, miłośników i badaczy ptaków, a przykłady te zostaną przeanalizowane w referacie. 

Natomiast prof. UPP Bogdan Chojnicki z Pracowni Bioklimatologii, Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska UPP zaprezentuje jak pandemia COVID-19 wpływa na klimat. Klimat na naszej planecie jest kształtowany przez wiele zarówno długo, jak i krótkoterminowych procesów wymiany masy i energii między powierzchnią Ziemi, a atmosferą. Jednak obecnie głównym czynnikiem modyfikującym termikę powietrza jest ustawiczny wzrost stężeń tzw. gazów szklarniowych w atmosferze. Należy też pamiętać, iż funkcjonowanie biosfery na naszej planecie jest w dużej mierze podyktowane warunkami klimatycznymi. Pandemia COVID-19, poprzez spowolnienie globalnej gospodarki, wywołała czasowy spadek emisji CO2 do atmosfery, ale także poskutkowała zmianą jej parametrów fizycznych. W ten sposób okres zamknięcia gospodarek oraz ograniczenia w globalnej komunikacji stworzyły nowe możliwości badań wpływu właściwości fizycznych atmosfery zarówno na kondycje, jak i funkcjonowanie ekosystemów ziemskich.

W sesji studenckiej zaprezentowane zostaną przede wszystkim działania studenckich kół naukowych podczas trwania pandemii. Referat wygłosi między innymi mgr inż. Przemysław Olejnik z Katedry Biochemii i Biotechnologii UPP, który opowie o roli cyklofilin w infekcjach wywołanych przez koronawirusy. Ponadto wolontariusze - mgr Jędrzej Dobrogojski oraz mgr Łukasz Witucki podzielą się swoimi doświadczeniami nabytymi w trakcie diagnostyki wirusa SARS-CoV-2. Zaprezentowane zostaną spostrzeżenia i opinie na temat zdalnego nauczania, narzędzi e-learningowych, a także przygotowania oraz zdalnych obron prac dyplomowych.

Niewątpliwe wachlarz tematyczny wystąpień będzie dużo szerszy, a obok zagadnień przyrodniczych, nie zabraknie referatów o zdrowiu i zakresu nauk ekonomiczno-społecznych. Zachęcamy do odwiedzenia strony www konferencji.

 

Do zobaczenia on-line!

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY