Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wzorowa współpraca na linii nauka-biznes | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wzorowa współpraca na linii nauka-biznes

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje wiele badań ukierunkowanych bezpośrednio na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.  Wiele projektów jest prowadzonych w kooperacji ze strefą biznesu, oto kilka z nich.

Tematyka prac badawczych realizowanych w Katedrze Genetyki i Hodowli Roślin dotyczy problemów związanych z hodowlą roślin. Naukowcy koncentrują się na  tworzeniu nowej zmienności ważnych gatunków roślin rolniczych takich jak np.: soja, pszenica, rzepak, lnianka i żyto. Potwierdzeniem praktycznego znaczenia odmian wyhodowanych w Katedrze jest sprzedaż przez Uniwersytet licencji na produkcję nasienną. Licencja na odmianę lnianki Luna została sprzedana do Czech, a licencja na odmianę Omega firmie czeskiej z prawem sprzedaży nasion do Czech i Słowacji.

 

W ramach programu BIOSTRATEG NCBiR Wydział realizuje projekt pt.: „Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu”. Jego celem jest opracowanie oraz przygotowanie do wprowadzenia do praktyki rolniczej strategii mającej na celu ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się na terenie kraju biotypów chwastów odpornych na herbicydy i sposobów walki z nimi.

 

Dzięki realizacji projektu INNO4GRASS, którego kontynuacją jest projekt GrasSAT, nastąpiło zbliżenie nauki i praktyki w działaniach zapewniających wdrażanie innowacyjnych systemów gospodarowania na użytkach zielonych celem osiągnięcia odpowiedniej opłacalności produkcji z jednoczesnym dostarczaniem wielu usług ekosystemowych.

 

„Synergistyczne działanie cieczy jonowych i antybiotyków na wzrost, powstawanie biofilmu oraz przeżywalność Pseudomonas aeruginosa” to z kolei projekt w sposób szczególny ukierunkowany na współcześnie naglący problem lekooporności.

 

Szczep P. aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej) został zaklasyfikowany w 2017 roku przez WHO, jako jeden z najbardziej lekoopornych i powodujących bardzo wysoką liczbę zakażeń wewnątrzszpitalnych patogenów. Jednoczesne zastosowanie cieczy jonowych (ILs) i antybiotyków pozwoli na obniżenie stężenia antybiotyków niezbędnego do zwalczenia infekcji powodowanych przez P. aeruginosa, w porównaniu do tradycyjnej antybiotykoterapii.

 

Celem projektu jest poznanie wpływu cieczy jonowych (ILs) na hamowanie wzrostu oportunistycznego patogenu ludzkiego Pseudomonas aeruginosa oraz ich synergistycznego działania z obecnie stosowanymi antybiotykami służącymi do jej zwalczania. P. aeruginosa wywołuje infekcje płuc u  osób z mukowiscydozą oraz infekcje ran powstałych w wyniku oparzeń skórnych. Jest również odpowiedzialna za wiele zakażeń wewnątrzszpitalnych. Większość szczepów P. aeruginosa charakteryzuje się zwiększoną opornością na antybiotyki – mówi kierownik projektu dr inż. Tomasz Cłapa.

 

Projekt przyczyni się do skuteczniejszego zwalczania P. aeruginosa  przez wykorzystanie badanych cieczy jonowych np. do dezynfekcji powierzchni szpitalnych czy przemysłowych, na których mogą występować bakterie patogenne (np. blaty stołów). Innym zastosowaniem mogą być plastry lub opatrunki  zawierające mieszaninę cieczy jonowych i antybiotyków, które mogą być stosowane  jako ochrona mająca zapobiegać zakażeniom patogenem – podsumowuje naukowiec.

 

Tekst: Joanna Laskowska
zródło: https://rzeczo.pl/blog/2020/10/21/wzorowa-wspolpraca-na-linii-nauka-biznes/

WYDZIAŁY