Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Osiągnięcia studentów Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Osiągnięcia studentów Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych

Podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny Weterynaryjnej, zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zespoły reprezentujące Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP docenione zostały za wysoką jakością prezentacji.

 

 

Studenci Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych otrzymali następujące wyróżnienia: 

 

  • I miejsce dla Katarzyny Chomy i Julii Sztul za zreferowanie wyników badań pt.”Evaluation of ocular changes in geriatric horses”   

Sekcja Chorób Koni „Artemor” pod opieką dr Katarzyny Michlik. 

 

  • Wyróżnienie dla Oskara Przenicznego i Stanisława Letkiewicza za przedstawienie wyników pracy pt. „Assessment of the intima media thickness (IMT) of common cartoid artery in ponies” 

Sekcja Chorób Koni „Artemor” pod opieką dr Katarzyny Michlik. 

 

  • Nagrodę za najlepszy poster dla Eryki Pankowskiej, przedstawiający wyniki badań pt. „Assessing tiamulin toxicity in humans and rats – an in vitro study”.  

Sekcja Farmakologów i Toksykologów Weterynaryjnych „Paracelsus”  

pod opieką prof. UPP dr hab. Lidii Radko.  

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznany przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” SKN/SP/569523/2023  

 

Warto zaznaczyć, że wszyscy studenci UPP kierunku weterynaria, którzy wzięli udział w Konferencji, powrócili z nagrodami. Ich sukces na konferencji to wyraz uznania dla pasji, zaangażowania i wysiłku studentów UPP, a także dowód na wysoki poziom edukacji, jaką oferuje nasza uczelnia. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY