Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ostateczne wyniki ewaluacji - dwie dyscypliny naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w górę | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ostateczne wyniki ewaluacji - dwie dyscypliny naukowe Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w górę

Częściowym sukcesem zakończył się proces odwoławczy w zakresie ewaluacji dyscyplin naukowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dwie dyscypliny Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej uzyskały ostatecznie wyższe kategorie. Dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna przyznano kategorię A, natomiast dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka – kategorię B+. Natomiast utrzymane w mocy zostały decyzje Ministra Edukacji i Nauki w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki leśne.

 

 

Ostatecznie proces ewaluacji jakości działalności naukowej zakończył się uzyskaniem przez dyscypliny wiodące na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu dwóch kategorii A+ dla dyscyplin technologia żywności i żywienia oraz zootechnika i rybactwo,  trzech kategorii A - nauki biologiczne, weterynaria i inżynieria mechaniczna oraz czterech Grafika przedstawiająca tekst "Ewaluacja działaknosci naukowej za lata 2017-2021" oraz logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Ministerstwa Edukacji i Nauki kategorii B+ dla dyscyplin - rolnictwo i ogrodnictwo, nauki leśne, ekonomia i finanse oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

„Dwie kategorie A+, trzy kategorie A i cztery kategorie B+ to naprawdę satysfakcjonująca wiadomość dla naszej Uczelni. Otrzymaliśmy zatem pełnię uprawnień akademickich we wszystkich naszych dyscyplinach naukowych. Uzyskanie takiego wyniku było możliwe przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy wielu osób. Dziękuję wszystkim Przewodniczącym Rad Naukowych Dyscyplin, jak również JM Rektorowi, Prorektorom, Dziekanom Wydziałów, pracownikom prowadzącym działalność naukową w ocenianych dyscyplinach oraz pracownikom administracji zaangażowanym w procedury ewaluacyjne. Proszę przyjąć moje gratulacje. To nasz wspólny sukces, ale i motywacja do dalszej pracy. Kolejna ewaluacja dyscyplin naukowych już niedługo i musimy być do niej jeszcze lepiej przygotowani” – podsumowuje proces ewaluacji prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPP prof. dr hab. Piotr Goliński.

Proces ewaluacji jakości działalności naukowej obejmował lata 2017-2021. Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kategoria przyznana danej dyscyplinie naukowej nie tylko wpływa na przyznanie subwencji jednostkom naukowym, ale determinuje m.in. możliwość nadawania stopni naukowych, prowadzenia szkół doktorskich oraz samodzielność przy tworzeniu kierunków studiów. Posiadanie wymienionych uprawnień uzależnione jest od posiadania co najmniej kategorii B+ w danej dyscyplinie.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY