Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pięciu naukowców UPP w Radzie Naukowej IGBZ PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pięciu naukowców UPP w Radzie Naukowej IGBZ PAN

W siedzibie Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk 28 lutego 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej IGBZ PAN w kadencji 2023-2026, w skład której wchodzi pięciu naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

W inauguracji uczestniczyła dr hab. Mirosława Ostrowska, czł. koresp. PAN, wiceprezeska Polskiej Akademii Nauk, która poprowadziła pierwszą część posiedzenia Rady Naukowej  Prof. Ryszard Słomski z UPP odbierajacy list powołujący w skład Rady Naukowej IGBZ oraz oficjalnie wręczyła powołania do Rady Naukowej członkom w kadencji 2023-2026.

Na członków Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, na kadencję 2023-2026, powołani zostali z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu:

  • prof. dr hab. Ryszard Słomski
  • prof. UPP dr hab. Marlena Szalata
  • prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł. koresp. PAN
  • prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
  • prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz. PAN

W trakcie posiedzenia wybrano członków Prezydium Rady na kadencję 2023-2026. Przewodniczącym Rady Naukowej IGBZ PAN został prof. dr hab. n.med. Ryszard Słomski, a funkcję wiceprzewodniczącej  powierzono prof. dr hab. Małgorzacie Szumacher , czł. koresp. PAN.

Rada Naukowa Instytutu jest organem kolektywnym, którego głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością naukową Instytutu, a w szczególności poziomem jego prac oraz rozwojem kadry naukowej.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY