Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z University of British Columbia w Vancouver | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu z University of British Columbia w Vancouver

Wzmacnianie współpracy międzynarodowej jest jednym z celów zawartych w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2022-2027. W cel ten wpisuje się podpisane ostatnio porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a University of British Columbia (UBC) w Vancouver, Kanada.

 

 

Dokument został podpisany przez prof. dra hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. Rickey Y. Yada, Dziekana Wydziału  Prof. Rickey Y. Yada, Dziekan Wydziału Systemów Lądowych i Żywności, University of British Columbia w Vancouver oraz prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska z Wydziału Nak o Żywności i Żywieniu UPP Systemów Lądowych i Żywności, University of British Columbia w Vancouver. Porozumienie ma na celu wzmocnienie relacji pomiędzy UPP oraz UBC w zakresie edukacji, badań i budowania potencjału poprzez promowanie wymiany akademickiej, wszechstronne partnerstwo strategiczne w zakresie badań prowadzonych m.in. w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka, weterynarii, czy systemów lądowych i wodnych.

University of British Columbia w Vancouver jest wg rankingu QS World University Rankings jednym z 24 najlepszych światowych uniwersytetów w obszarze Life Sciences & Medicine oraz na pozycji 33 wg rankingu Times Higher Education in Life Sciences 2023.

Działania w zakresie powyższej inicjatywy przeprowadziła prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska z Katedry Technologii Gastronomicznej i Żywności Funkcjonalnej Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu. Pani profesor nawiązała kontakt i doprowadziła do finalizacji porozumienia podczas pobytu naukowo-dydaktycznego w kanadyjskiej uczelni, gdzie we współpracy z prof. Jerzym Zawistowskim uczestniczyła procesie dydaktycznym i badawczym, związanym z zastosowaniem nowoczesnych technologii formulacji i produkcji żywności oraz potencjału komercjalizacyjnego innowacji produktowych i technologicznych powstających w laboratorium, jak i wynikających ze współpracy z otoczeniem gospodarczym.

Mamy nadzieję, że nowo otwarta ścieżka współpracy zachęci społeczność akademicką UPP do prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych z naukowcami z Kanady.

 

prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

 

Prof. Rickey Y. Yada, Dziekan Wydziału Systemów Lądowych i Żywności, University of British Columbia w Vancouver oraz prof. dr hab. Anna Gramza-Michałowska z Wydziału Nak o Żywności i Żywieniu UPP

WYDZIAŁY