Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Porozumienie w sprawie ewaluacji nauki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Porozumienie w sprawie ewaluacji nauki

European University Association, w skład którego wchodzi ponad 350 instytucji z 40 krajów, przygotowało porozumienie w sprawie ewaluacji nauki.

 

 

 

Jednym z szeregu postulatów tego porozumienia jest wzrost znaczenia otwartości nauki, tj. zapewnienie pełnego, i bez ograniczeń, dostępu do metod badawczych,  wyników badań i danych badawczych. Takie podejście, zdaniem sygnatariuszy, ułatwi innym naukowcom ponowne wykorzystanie badań, ich weryfikację, czy nawiązywanie współpracy naukowej.

Polskę w Radzie EUA reprezentują Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz Pani Agata Kulesza, Sekretarz Generalna KRASP.
 
Treść porozumienia i postulaty stowarzyszenia: https://www.eua.eu/downloads/news/2022_07_19_rra_agreement_final.pdf
 
Więcej o EUA: https://www.eua.eu/
 
Informacja na podstawie: https://otwartanauka.usz.edu.pl/

 

 

Krzysztof Gmerek
Administrator danych OA

Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

WYDZIAŁY