Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. dr hab. Piotr Szulc oraz dr hab. Henryk Ratajkiewicz powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, prof. dr hab. Piotr Szulc oraz dr hab. Henryk Ratajkiewicz powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka, prof. dr. hab. Piotra Szulca oraz dr. hab. Henryka Ratajkiewicza z Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego (IOR-PIB) na czteroletnią kadencję 2021-2025. Na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Naukowej IOR-PIB prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak  wybrany został na Przewodniczącego Rady Naukowej XI kadencji.

 

 

Instytut Ochrony Roślin – PIB prowadzi działalność naukową, wdrożeniową, upowszechnieniową oraz usługową, która obejmuje ogół zagadnień związanych z ochroną roślin uprawnych w Polsce.  W Instytucie realizowane są badania dotyczące m.in. biologii, szkodliwości oraz metod zwalczania agrofagów, naukowych podstaw integrowanej ochrony roślin, ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym, systemów wspomagających decyzje o potrzebie wykonania zabiegów, pozostałości i jakości środków ochrony roślin, a także wykonywane są analizy PRA (Pest Risk Assessment).

Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY