Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Hanna Bandurska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin PAN | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Hanna Bandurska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin PAN

Prof. dr hab. Hanna Bandurska z Katedra Fizjologii Roślin została wybrana na członka Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie (IFR PAN) na kadencję 2023-2026.

 

 

Instytut jest placówką naukową Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk działającą na rzecz rozwoju nauki w zakresie fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem  ekofizjologicznych czynników warunkujących produktywność roślin uprawnych, z zachowaniem najwyższych standardów. Do celów strategicznych należy: prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki światowej, organizacja zespołów badawczych zdolnych do konkurowania w skali międzynarodowej oraz rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz gospodarką.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY