Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Janusz Olejnik nominowany do Państwowej Rady Ochrony Środowiska | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Janusz Olejnik nominowany do Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Decyzją Ministra Klimatu i Środowiska prof. dr hab. Janusz Olejnik z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej został nominowany do Państwowej Rady Ochrony Środowiska, jako jedyny reprezentant z Poznania.

 

 

Państwowa Rada Ochrony Środowiska jest jedną z krajowych instytucji ochrony środowiska. Utworzona została jako organ doradczy i opiniodawczy ministra właściwego do spraw klimatu. Do jej  zakresu działania należy opracowywanie dla ministra właściwego ds. klimatu opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz do zachowania lub poprawy jego stanu.

 

Prof. dr hab. Janusz Olejnik został również ponownie powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska do Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY