Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher przewodniczącą Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher przewodniczącą Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt

Na VI posiedzeniu plenarnym Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, które odbyło się 29 września 2021, funkcję przewodniczącej Komisji Fizjologii i Żywienia Zwierząt powierzono prof. dr hab. Małgorzacie Szumacher, czł.koresp. PAN.

 

 

 

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN jest ciałem doradczym i opiniodawczym, reprezentującym krajowe środowisko naukowe w zakresie swoich kompetencji merytorycznych. 

Jako organ przedstawicielski naukowców, obszarem swojej działalności obejmuje:

  • żywienie, hodowlę i użytkowanie zwierząt gospodarskich oraz ryb,
  • ocenę pozyskiwanych od nich surowców (mleko, mięso, jaja, wełna, miód);
  • problemy wykorzystania biotechnologii w produkcji zwierzęcej i efekty genetycznego doskonalenia organizmów zwierzęcych
  • wykorzystanie nowych technologii żywienia i hodowli zwierząt w aspekcie produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych.

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY