Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski oraz prof. dr hab. Ryszard Słomski powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołał prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz prof. dr. hab. Ryszarda Słomskiego z  Instytutu Grnetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, emerytowanego profesora Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa  i Bioinżynierii w skład Rady Naukowej Instytutu Zootechniki  - Państwowy Instytut Badawczy na czteroletnią kadencję (2021-2025). 

 

 

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową  o zasięgu ogólnokrajowym, realizującą politykę  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie szeroko  rozumianej  produkcji zwierzęcej. Głównym przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań i prac rozwojowych, obejmujących hodowlę wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, produkcję bezpiecznej żywności w warunkach przyjaznych dla zwierząt i środowiska przyrodniczego, a także wykorzystanie zwierząt gospodarskich dla celów biomedycznych.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY