Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Walenty Poczta wybrany w skład Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Walenty Poczta wybrany w skład Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Walenty Poczta, Dziekan Wydziału Ekonomicznego został wybrany na członka Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie (IRWiR PAN) na kadencję 2023-2026. Jest to kolejny wybór. Prof. dr hab. Walenty Poczta jest nieprzerwanie członkiem Rady Naukowej IRWiR PAN od 2009 roku

 

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa usytuowany jest w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Spośród innych Instytutów wyróżnia go  Logo Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk  interdyscyplinarne podejście do przedmiotu badań, jaki stanowią wiejskie obszary kraju. Rolnictwo w pracach badawczych Instytutu od początku stanowi tylko fragment znacznie szerszej problematyki wiejskiej. Z tego względu w Instytucie skupieni są specjaliści z różnych dyscyplin: ekonomii, socjologii, demografii, etnografii, edukacji, geografii itp., których wspólne zainteresowania skierowane są na sprawy wsi i rolnictwa.

W ostatnie ewaluacji jednostek naukowych IRWiR PAN uzyskał kategorię naukową A.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY