Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. Marek Świtoński doktorem honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

18 maja 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (UPL) prof. dr. hab. Markowi Świtońskiemu nadany został tytuł doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów 70-lecia wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UPL.

 

 

W swoim przemówieniu Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk podkreślił jaką wartość naukową oraz autorytet niesie za sobą  postać prof. Marka Świtońskiego, związanego z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr. hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP zaprezentował stosowną uchwałę Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Laudację wygłosiła Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – prof. Brygida Ślaska. Przebieg kariery naukowej doktora honoris causa nieustannie budzi respekt. Pani Dziekan podkreśliła szczególnie szybkie tempo zdobycia przez laureata tytułu profesora i wagę prowadzonych badań.

Profesor Marek Świtoński jest wybitnym specjalistą z zakresu cytogenetyki, genetyki i genomiki zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół: diagnostyki nieprawidłowości chromosomowych (różne gatunki), uwarunkowań genetycznych zaburzeń rozwoju płci (różne gatunki), molekularnego podłoża otyłości (pies), charakterystyki molekularnej i cytogenetycznej transgenicznych świń. Opublikował blisko 300 oryginalnych prac naukowych, w tym ponad 200 w najlepszych światowych czasopismach. Członek rzeczywisty PAN (Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych). Prezes Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu. Laureat wielu wyróżnień i nagród.

Po odczytaniu treści dyplomu w języku łacińskim, JM Rektor wygłosił formułę pasowania i przypiął epitogium, tym samym przyjmując dostojnego profesora w grono akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Po złożonych gratulacjach, uroczystość zamknęło przemówienie nowego doktora honoris causa oraz wygłoszony przez niego krótki wykład pt. „Diagnostyka cytogenetyczna w hodowli zwierząt i medycynie weterynaryjnej”.

 

Źródło: up.lublin.pl
redakcja: Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska /DRiP

 

​​​​​​​ ​​​​​​​

ZałącznikRozmiar
PDF icon Laudacja 107.29 KB

WYDZIAŁY