Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. UPP dr hab. Agnieszka Pękala-Safińska powołana w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego

Decyzją z dnia 13 września 2021 roku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, powołał prof. UPP dr hab. Agnieszkę Pękalę-Safińską z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie na czteroletnią kadencję (2021-2025). 

 

  

Instytut Rybactwa Śródlądowego to placówka naukowo-badawcza w resorcie rolnictwa. Istnieje od 1 stycznia 1951 roku, a w 1987 przyjęła imię swego założyciela Stanisława Sakowicza. Do  obowiązków Instytutu należy w szczególności: prowadzenie działalności naukowo-badawczej, kształcenie i doskonalenie kadr oraz sporządzanie analiz dotyczących śródlądowej gospodarki rybackiej oraz upowszechnianie wyników badań. Organem opiniodawczym i doradczym Instytutu jest Rada Naukowa wybierana na okres czterech lat, posiadająca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie zootechnika i rybactwo.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY