Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor Marek Świtoński ponownie wybrany na Prezesa Polskej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesor Marek Świtoński ponownie wybrany na Prezesa Polskej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu podczas 101. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu  16 listopada 2022 r. wybrała władze Oddziału na kadencję 2023-2026.

 

 

Funkcję Prezesa w nowej kadencji pełnić będzie ponownie prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. rzecz. PAN, z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o  Zwierzętach UPP.

Oddział PAN w Poznaniu liczy 38 członków korporacji (na 320 w całym kraju) oraz skupia sześć instytutów badawczych i kilkanaście innych placówek naukowych, z Biblioteką Kórnicką włącznie, które zatrudniają przeszło 1300 pracowników, w tym 140 z tytułem profesora.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY