Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesorowie UPP w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Profesorowie UPP w Radzie Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa

Do Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa (IBL) na kadencję 2021-2025 zostali powołani z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna: prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz, prof. UPP dr hab. Katarzyna Kaźmierczak, prof. dr hab. Piotr Łakomy i prof. dr hab. Maciej Skorupski oraz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. Janusz Olejnik.

 

 

Instytut Badawczy Leśnictwa prowadzi badania i prace rozwojowe w zakresie: zalesiania i odnawiania lasu, pielęgnacji, użytkowania, a także ekologii, ochrony przyrody, genetyki oraz ekonomiki i  polityki leśnej. Instytut aktywnie uczestniczy w opracowaniu, na rzecz organów władzy państwowej, aktów prawnych oraz innych dokumentów, w tym wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień, a także Polityki Leśnej Państwa. Rada Naukowa IBL jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu, posiada uprawnienia do przeprowadzenia postepowań doktorskich i habilitacyjnych.

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY