Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt naukowczyni z Wydziału Ekonomicznego otrzymał finansowanie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt naukowczyni z Wydziału Ekonomicznego otrzymał finansowanie w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II

Znamy wyniki rozstrzygnięcia I edycji konkursu w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa II”. Jednym z 55 projektów, które otrzymały wsparcie finansowe, jest projekt „Tożsamość lokalna i regionalna ludności wiejskiej Wielkopolski a rozwój turystyki” prof. UPP  dr hab. Lucyny Przezbórskiej-Skobiej z Wydziału Ekonomicznego UPP.  

 

 

W ramach programu wsparcie finansowe otrzymują projekty, których celem jest budowanie współpracy między podmiotami i jednostkami działającymi w sferze  grafika z napisem Nauka dla Społeczeństwa społeczno-gospodarczej, opracowywanie i implementacja rozwiązań służących społecznościom lokalnym i regionalnym oraz tworzenie modeli teoretycznych obejmujących swoim obszarem zagadnienia społeczne.  

 

Program obejmuje finansowanie projektów badawczych w następujących obszarach: doskonałość naukowa, nauka dla innowacyjności, humanistyka – społeczeństwo – tożsamość oraz kultura fizyczna dla aktywnego i zdrowego społeczeństwa. 

 

I rozstrzygnięcie I edycji konkursu w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa II: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/i-rozstrzygniecie-i-edycji-konkursu-w-ramach-programu-nauka-dla-spoleczenstwa-ii  

  

Iwona Cieślik 

Rzeczniczka prasowa UPP  

 

WYDZIAŁY